برگزاری دوره مربیگری درجه 3 مینی گلف در تهران

اولین روز از برگزاری دوره مربیگری درجه 3 مینی گلفانجمن مینی گلف