مسعود اعمالی مسئول کمیته مینی گلف استان هرمزگان شد

به گزارش روابط عمومی انجمن مینی گلف، با حکم دکتر عزیزی، مسعود اعمالی مسئول کمیته مینی گلف استان هرمزگان شد.
متن حکم به شرح زیر می‌باشد:
جناب آقای مسعود اعمالی
با سلام و احترام،
نظر به پیشنهاد رئیس محترم هیأت گلف استان هرمزگان و با توجه به سوابق و تجربیات جنابعالی در حوزه ورزش ، بدینوسیله شما را به سمت "مسؤل کمیته مینی گلف استان هرمزگان" منصوب می‌نمایم.
امید است با بهره گیری از تجربیات ارزشمند خود و در سایه تعاملات سازنده با سایر مسئولین هیأت گلف استان در راه پیشبرد اهداف انجمن مینی گلف کشور موفق و پیروز باشید.
توفیقات روز افزون جنابعالی را از پیشگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
    

انجمن مینی گلف