برگزاری جلسه هماهنگی فنی و اجرایی با حضور دبیر فدراسیون و رئیس ستاد المپیاد گلف به همراه مهندس شمسی رئیس هیات گلف استان در سایت گلف ساری برگزار گردیدبه گزارش روابط عمومی انجمن مینی گلف دبیر فدراسیون پس از بازدید و بررسی شرایط فنی سایت مینی گلف هیات استان مازندران شرایط اجرایی و فنی را مطلوب توصیف نمود و طی جلسه ای با حضور کلیه عوامل اجرایی و فنی از زحمات آقای مهندس شمسی و کادر استان تشکر و قدردانی نمودند.
همچنین طی جلسه مزبور شرح وظایف و هماهنگی لازم با کادر مسابقات صورت گرفت و مسول فنی مسابقه ملزم به تشکیل جلسه فنی با حضور سرپرستان تیم های شرکت کننده و توجیه کلیه داوران و سرداوران راس ساعت ۱۴ مورخ ۹۸/۶/۶ گردید.
گفتنی است مسابقات استعدادهای برتر پسران که به میزبانی هیات گلف استان مازندران و در سایت مینی گلف شهر ساری برگزار می‌گردد تحت عنوان یادواره مرحوم ادریس ثباتی از پیشکسوتان این رشته در مازندران نام‌گذاری شده است.

    

انجمن مینی گلف