اولین برنامه تابستانه آشنایی و آموزش مقدماتی مینی گلف در بوستان علویبه گزارش عمومی انجمن ميني گلف،روز شنبه یکم تیرماه با همکاری کمیته مینی گلف کمیته آموزش آقایان و کمیته استعدادیابی هیئت گلف استان قم اولین برنامه ی آشنایی و آموزش مقدماتی گلف و مینی گلف در محل بوستان علوی برگزار شد.

این برنامه در اولین روز از تابستان با هماهنگی سه کمیته مینی گلف، آموزش آقایان و استعدادیابی هیئت گلف استان قم در بوستان علوی برگزار شد که با استقبال بسیار خوب علاقه مندان همراه شد.

انجمن مینی گلف